Arată-le prietenilor tăi ce familie vei avea peste câțiva ani!

  • Publicat pe 3 May 2016
  • ·
  • 114.974 vizualizări
  • ·
  • 0 comentarii
reîncarcă
Familia este o formă socială de bază, realizată prin căsătorie sau concubinaj neformal, care unește un bărbat şi o femeie (părinți) și pe descendenții acestora (copiii necăsătoriți). Originea latină a termenului este familia care provine de la „famulus - sclav de casă”, înțelesul cuvântului s-a schimbat în decursul timpului. In trecut familia era proprietatea bărbatului (pater familias), ca soția, copiii, sclavii, sclavii eliberați și tot avutul, nefiind de fapt între ei relații familiale ci era considerată o proprietate subordonată, astfel tatăl nefiind numit pater ci genitor.